Algemene voorwaarden van Studi-O.nl.

Fotostudio Studi-O | Ceintuurbaan 193a | 1074CV Amsterdam

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De betaling gaat per factuur of via pin. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De fotostudio kun je boeken door het invullen van het reserveringsformulier op de website.

2 HUUROVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Studi-O van de verstrekte opdracht, doordat huurder akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden op het boekingsformulier.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die aanwezig zijn op het terrein van Fotostudio Studi-O. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

In de huurprijs is het gebruik inbegrepen van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio, de buitenruimte, make-up & stylingruimte en het gebruik van de toiletten, douche- en kleedruimte.

3 ANNULERING

  • Indien annulering door huurder plaatsvindt minder dan 7 dagen voor de huurperiode, is 50% van de huursom verschuldigd.
  • Indien annulering plaatsvindt minder 48 uur voor de huurperiode, is 100% van de huursom verschuldigd.

Indien facturen niet binnen de afgesproken termijn zijn betaald of huurder niet op tijd heeft geannuleerd, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder en treden alle gevolgen van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek in.

Bij een no-show wordt 100% in rekening gebracht.

4 APPARATUUR EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website.

Achtergrondrollen die erg smerig of onbruikbaar worden, berekenen wij €10,- (excl. BTW) per meter extra. Dit bedrag kan per pin betaald worden.

5 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct en te gebruiken en te onderhouden.

De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijkt dat er sprake is van een beschadiging of vermissing, dan dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden bij de Studio Manager of per mail naar info@studi-o.nl. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

6 BETALING

Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan.

Factuur
Om de betaling te garanderen, dient het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen vóór de reservering betaald te worden. Bij reserveringen korter dan 14 dagen voor de gebruiksperiode dient de factuur direct bij de reservering betaald te worden of volgens de afgesproken termijn in de bevestiging.

Pinnen
Bedragen lager dan €150 kunnen bij aanvang per pin worden betaald. Hiervan ontvang je direct een digitale bon/factuur in je mail.

Alle door Studi-O gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.

7 SCHOONMAAKKOSTEN

Bij events of bepaalde foto of video shoots worden schoonmaakkosten in rekening gebracht à €50,00 per uur. Dit geldt eveneens voor het niet schoon achterlaten van de studio.

8 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. In verband met uw en onze veiligheid wordt de fotostudio bewaakt door een geavanceerd camera- en alarmsysteem.

9 FLOORMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studi-O.nl of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacy gevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots.

10 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein.  De huurder moet hier zelf op toezien.
2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het terrein verleent.
3 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.
4 Na gebruik de studio weer netjes achterlaten. Schoonmaakspullen zoals een bezem en stoffer en blik kunnen gevonden worden in de kast in de styling ruimte. Ook dienen alle koffie- en theekopjes weer schoon in de kast te worden gezet.
5 Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.
6 Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

11 PRIVACYBELEID

Fotostudio Studi-O zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid. Indien je een fotostudio huurt bij Studi-O in Amsterdam wordt er gevraagd om een naam, telefoon nummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om te communiceren over onze diensten. En deze zullen wij logischerwijs nooit verstrekken aan derden.