Algemene voorwaarden.

Fotostudio Studi-O | Ceintuurbaan 193a | 1074CV Amsterdam

1 HUURPERIODE EN RESERVERING

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De betaling gaat per factuur of via een pinapparaat. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur inclusief het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie. De fotostudio is te boeken door het invullen van het reserveringsformulier op de website door de huurder zelf. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2 HUUROVEREENKOMST EN ANNULERING

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De huurder zoals ingevuld op het reserveringsformulier is volledig verantwoordelijk voor alle personen en/of dieren die vanwege de reservering aanwezig zijn of aanwezig waren op het terrein van Studi-O. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio, gebruik van de buitenruimte, gebruik van de make-up studio en gebruik van de toiletten, douches en kleedruimte. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Reserveringen zijn pas van kracht als huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen.

3 APPARATUUR EN FACILITEITEN

De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website studi-o.nl. Deze omschrijvingen bij gebruik van de fotostudio vooraf controleren.

4 AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERHOUD

De huurder van de fotostudio is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct en te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de huurder vooraf gemeld te worden bij de Studio Manager of per mail naar info@studi-o.nl. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de huurder zijn. Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 BETALING

Betaling dient altijd vooraf te worden voldaan.

Factuur
Om de betaling te garanderen, dient het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen vóór de reservering betaald te worden. Bij reserveringen korter dan 14 dagen voor de gebruiksperiode dient de factuur direct bij de reservering betaald te worden.

Pinnen
Bedragen onder de €200 kunnen ook bij aanvang per pin worden betaald. Hiervan ontvang je direct een digitale bon/factuur.

Alle door Studi-O gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW.

6 SCHOONMAAKKOSTEN

Bij events of bepaalde foto of video shoots worden schoonmaakkosten in rekening gebracht à €50,00 per uur. Dit geldt eveneens voor het niet schoon achterlaten van de studio.

7 VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. In verband met uw en onze veiligheid wordt de fotostudio bewaakt door een geavanceerd camera- en alarmsysteem.

8 FLOORMANAGEMENT

De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studi-O.nl of een aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn. Voor privacy gevoelige shoots kan er vooraf worden overlegd. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots.

9 ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS

1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein.  De huurder moet hier zelf op toezien.
2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het terrein verleent.
3 Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het niet te hard.
4 Na gebruik de studio weer netjes achterlaten. Schoonmaakspullen zoals een bezem en stoffer en blik kunnen gevonden worden in de kast in de visagieruimte. Ook dienen alle koffie- en theekopjes weer schoon in de kast te worden gezet.
5 Op geen manier mag er overlast worden veroorzaakt.
6 Met de fotostudio, apparatuur en andere spullen dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen restitutie plaatsvinden.

10 PRIVACYBELEID

Studi-O zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze huurders. Hier geven wij informatie wat wij doen met de gegevens die wij verzamelen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid. Indien je een fotostudio huurt bij Studi-O in Amsterdam wordt er gevraagd om een naam, telefoon nummer, adres en email adres. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken om te communiceren over onze diensten. En zullen deze logischerwijs ook nooit verstrekken aan derden.